Documente necesare pentru Inspecţia Tehnică Periodică (ITP):

  • Certificat de înmatriculare al autovehiculului – original
  • Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original – securizată de R.A.R. – dacă proprietarul este o societate de leasing, se acceptă copie după cartea de identitate a autovehiculului, ştampilată de proprietar cu menţiunea "conform cu originalul"
  • Buletin de identitate / carte de identitate
  • R.C.A. (Asigurare de Răspundere Civilă Auto), valabilă la data inspecţiei
  • Stingător și trusă medicală cu termen de valabilitate neexpirată